WELKOM OP MIJN VERNIEUWDE SITE: DE BLIJDE BOODSCHAP

Onze Vader in de Hemel, heeft ons gelovigen, de bediening van de verzoening gegeven. Paulus, de apostel voor de niet Joden, voor de Natieën schreef dit in 2 Korinthe 5 vers 17 tot 19. In vers 20 zegt hij, dat wij, (gelovigen) gezanten namens Christus zijn, alsof God Zelf door ons smeekt: Laat u met God verzoenen, namens Christus.

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat Eén voor allen gestorven is.
2 Korinthe 5 vers 14 en 15. Maar wat nog belangrijker is, is het feit dat Hij ook voor allen is opgestaan!

Op deze site wil ik door middel van gedichten, Bijbelse overdenkingen en inspirerende muziek, de Liefde van God en Zijn grandioze plan met Zijn gehele schepping, proclameren!

Ten aanzien van de verzamelde gedichten, heb ik het plan opgevat om degene die ook van gedichten houden en zelf gedichten schrijven, om deze lezers uit te nodigen, deze gedichten naar mij toe te sturen, zodat ik ze op deze site kan zetten, uiteraard met vermelding van de afzender. Het zullen wel verzen moeten zijn, die vanuit een gelovig hart geschreven zijn.

Elke week zal er dan één gedicht op de site “Boinnk” van Silvia Videler, gepubliceerd worden. Dat betekent dat meer dan 10.000 lezers, dat gedicht ook kunnen lezen. De meest aansprekende gedichten komen daarvoor natuurlijk in aanmerking.

De uitbeelding van rups naar vlinder vertelt ons Gods bedoeling met de mensheid. Wij mensen zijn in vele opzichten verbonden aan deze wereld, maar eens zullen wij veranderd worden en zijn dan burgers van een nieuwe schepping n.l. hemelburgers. Voor gelovigen geldt dit gegeven al, ook al ziet men dat nu nog niet, maar juridisch is dit al een feit. Wij gelovigen, zijn nu nog verborgen in Christus.

Van ganse harte hoop ik dat deze blijde boodschap voor veel lezers tot geestelijk inzicht en steun mag zijn!

Mijn e-mailadres is:

M

Annet Leijten